Hoe

Een goede samenwerking is essentieel voor het behalen van goede resultaten.

Het Inventariseren van de huidige situatie en behoeften.

Het opstellen van een projectovereenkomst waarin o.a. de doelstellingen, de duur van het project en het gehanteerde uurtarief worden vermeld.

Het tussentijds evalueren en eventueel bijstellen van de beoogde doelstellingen.

Ter afsluiting van het project vindt er kennisoverdracht plaats en wordt geëvalueerd of de diensten naar tevredenheid zijn geleverd.