Het werk

Effectieve en efficiënte ondersteuning bij het (her)inrichten van financiële en administratieve processen en procedures.

Uitgangspunt is het bestaande systeem bij de klant te gebruiken voor optimalisatie van de resultaten met waar nodig aanpassingen c.q. toevoegingen.

Directe aanpak van zaken die de hoogste prioriteit hebben: bijvoorbeeld debiteurenbeheer, office management, acquisitie.

Kennis borging door vastlegging van werkprocessen in een handboek en door overdracht aan de medewerkers aan het eind van het project.

Computerkennis en talen:
Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint, Exact, Twinfield
Nederlands, Engels, Frans, Duits, Indonesisch